Kuras prasmes mums noderēs 2030. gadā?

Tehnoloģijas, automatizācija un pandēmijas radītā krīze atstāj redzamu ietekmi uz globālo darba tirgu. Tas nozīmē, ka gan katram no mums individuāli, gan uzņēmumiem būs jāpielāgojas jauniem darba apstākļiem. Piemēram, mācoties un apgūstot jaunas prasmes!

Nesen publicētais Pasaules Ekonomikas foruma pētījums The Future of Jobs Report 2020* vēsta, ka prasmju trūkums darba tirgū joprojām ir augsts. Tāpat arī to īpaši izjutīsim nākamo piecu gadu laikā, kad notiks straujas izmaiņas un darba devēji kļūs vēl prasīgāki pret saviem darbiniekiem.

Kā lai zinām, kuras prasmes attīstīt?

Pirmkārt, kritiskā domāšana, analīze un problēmsituāciju risināšana ietilpst to prasmju grupā, kuras darba devēji uzskata par arvien nozīmīgākam. Tāpat arī prognozē, ka līdz 2025. gadam arvien vairāk tiks novērtēta spēja pašorganizēties, aktīvi mācīties, emocionālā noturība un pielāgošanās.

Otrkārt, digitālās prasmes turpinās diktēt katra individuālo konkurētspēju. Sākot no vienkāršāko tehnoloģisko risinājumu apgūšanas līdz pat specializētām programmām, kas kļūs par neatņemamu ikdienas daļu lielai daļai profesiju.

Interesanti, ka saskaņā ar pasaules uzņēmumu teikto, aptuveni 40% strādājošo nepieciešamais pārkvalificēšanās laiks aizņems līdz sešiem mēnešiem. Savukārt,  94% biznesa līderu norāda, ka jau tagad sagaida no darbiniekiem jaunas prasmes.

Visbeidzot, lai arī daļu prasmju ir iespējams apgūt, strādājot augošajās industrijās (kā piemēram, IT un biznesa pakalpojumu centri), arvien vairāk jādomā arī par citām personīgās attīstības un mūžizglītības iespējām.

Vai jau zini, kuras būs Tavas nākotnes prasmes?

* https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/in-full/executive-summary

Ričards Križanovskis
UpMatched līdzdibinātājs un vadītājs